Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
uit tranparantie oogpunt / overwegingen for reasons of transparency
uiterste datum/deadline/aanmelddatum deadline date/final deadline date/application deadline date
uitgaande studenten outgoing students
uitgaande studentmobiliteit the outgoing mobility of students
uitgangspunt van gedecentraliseerd intern bestuur / management decentralised internal management philosophy
uitgave limiet expenditure limits
uitgaven expenditures
uitgaven verbonden aan de uitvoering van kerntaken Core expenses
uitgefaseerd phased out
uitgevoerde analyse analysis has been carried out
uitkomst result
uitoefenen / uitoefening van het mandaat exercise the mandate
uitreiken (een bul) issue a degree certificate
uitreksel geboorteregister certificate of residence
uitschrijven (studenten) unenrol students
uitschrijven (zich) end one's enrolment
uitschrijving unenrolment
uitslagvergadering meeting of the board of examiners to make graduation decisions
uitstroom (van studenten) number of students graduating
uitstroom (van werknemers) departing staff
uitstroombegeleiding outplacement
uitstroomprofiel graduate profile
uittredingsregeling (HR term) outplacement facilities
uitval percentage in de bachelor, relatieve uitval in de bachelor Bachelor’s dropout rate
uitval percentage in het eerste jaar Dropout rate for the first year
uitvoeren van rechtsvorderingen performing legal actions
uitwerking solution with explanation
uitwisseling exchange
uitwisselingsprogramma exchange programme
uitwisselingsstudent exchange student (inkomend of uitgaand), outgoing student (uitgaand)
universitair docent assistant professor
universitair hoofddocent associate professor
universitaire gemeenschap academic community
universitaire jaarkalender academic calendar
universiteit-brede richtlijnen University-wide guidelines
universiteitsbestuur university administration
Universiteitsdienst University Services

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.