Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
zakken (voor een examen) fail (an exam)
zal voorgelegd worden aan will be put before
zelf bekostigen (studenten die hun opleiding) self-financing students
zelfevaluatie (R&O) self-evaluation
zelfstudie (door de student) self-study
zelfstudie (voor een visitatie) internal evaluation
zelfsturend self-motivated
zich houden aan abide by
ziek en beter melden report sick/report back to work
Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU) Illness and Occupational Disability Regulation for Dutch Universities
ziektekostenregeling nederlandse universiteiten (ZNU) health insurance scheme of the Dutch universities
ziekteverzuim absenteeism, absentee rate
zijn onderhavig aan, behoudens are subject to
zijn toegewezen aan have been granted to
zijn verplicht om are obligated to
zijtraject alternative course
zoals u ongetwijfeld weet As you will be aware
Zomervakantie long vacation
zorgverzekering health insurance
zullen opgesteld worden will be drawn up
zwaarte van de studie weight of a study programme
zwaartepunt focus of research, research priority area
zwangerschapsverlof maternity leave

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.