Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
laatste jaar final year
land van herkomst country of origin
landelijke fixus national intake quota
Landelijke Studenten Vakbond Dutch National Union of Students
lange-termijn faculteitsplannen faculty long-range plans
lange-termijn faculteitsplannen long-range faculty plans
lange-termijn overeenkomsten / afspraken long-range agreements
lange-termijn student trend Long-term student trend
lange-termijn verplichtingen long-range obligations
langstudeerder long-term student
late inschrijvingen late enrolments
lector lector
leeftijdsdagen age-related leave
leerbereidheid (HR term) willingness to learn
leerdoelen learning objectives, academic objectives+B2019
leermiddel teaching aid
leermiddelen teaching materials
leeronderzoekscomponent element of research training
leerplan curriculum
leerrechten education rights
leerstijl style of learning
leerstoel (op het gebied van) chair (of)
leerstoel bekleden of bezetten hold a chair
leeszaal reading room
legaliseren, documenten legalise, documents
leiderschap, coachend coaching leadership
leiderschapskwaliteiten leadership qualities
leiding geven aan to head
leidinggevende (algemeen HR) manager
leidinggevende vaardigheden (HR term) managerial skills
lening aanvragen/terugbetalen/afsluiten apply for/repay/take out a loan
lerarenopleiding teacher training institute/programme
lerarenopleiding (HBO) College of Education
lerarenvariant teaching option
lesbevoegdheid teaching qualification
leservaring the appointee has excellent teaching credentials
leslokaal classroom
lesrooster timetable
letteren arts
levensloopregeling life course savings scheme
levensonderhoud, kosten van living costs
levensvatbaarheid viability
lezing lecture
lezing (op een conferentie) give or present a paper (on something at a conference)
lichting year
liquide middelen liquid assets
literatuur literature
literatuurlijst book list
literatuuronderzoek literature survey
literatuuronderzoek doen conduct/perform a literature review (on)
literatuurscriptie literature search
Lokaal Overleg (LO) Local Consultation Body (LO)
loopbaanadvies career advice
loopbaanadviseur Career Adviser
loopbaancommissie Career Development Committee
loopbaancriteria career criteria
loopbaanontwikkeling (R&O term) career development
lopend boekjaar current accounting year
lopende lange termijn verplichtingen long-term on-going obligations
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (faculteit, afk. L&R) Aerospace Engineering (AE)
lump sum bekostiging block grant funding
lunchbijeenkomst lunchtime meeting
lustrum anniversary (zie uitleg)

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.