Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
facultair faculty (bijv gebruikt), of the faculty
Facultaire Studentenraad Faculty Student Council
facultaire studie-adviseur faculty-based student advisor
facultatief optional
faculteit faculty
faculteitsbestuur (de verantwoordelijkheden) faculty administration
faculteitsbestuur (het bestuurslichaam) Faculty Board
faculteitsdecaan dean
faculteitsdirecteur faculty director/manager
faculteitsraad faculty council
faculteitsreglement faculty regulations
faculteitssecretariaat Faculty Office
faculteitssecretaris Faculty Secretary
familieomstandigheden family circumstances
Federatie van Technische Universiteiten (3TU) Federation of Technical Universities (3TU)
fictieve weigering (bij beroep of bezwaar) fictitious refusal
fietsregeling bicycle scheme
financieel inkomsten model financial revenue model
financieel jaarverslag financial statements
financieel mandaat financial mandate
financieel raamwerk / financiële kaderstelling financial framework
financiele informatiepunt financial service desk
financiële ondersteuning financial assistance
financiële verplichtingen financial obligations
financiële voorwaarden financial conditions
financiële zaken financial affairs
financiële zaken (de afdeling) financial department
financiële zaken (hoofd) chief financial officer (CFO)
fiscale aangelegenheden fiscal matters
fixusregeling admissions quota
flankerend beleid terms and conditions of severance
flexibele werkduur variable working hours
fluctuatie, schommeling fluctuation
fonds fund
fondsenwerver fundraiser
formatieplaats permanent staff position
formeel examen official exam(ination)
formuleblad formulae sheet
formulier form
Formulier aanvraag ouderschapsverlof Application form for parental leave
FPU early retirement (scheme)
full time equivalent (fte) FTE (full-time equivalent)
functie aanvaarden take up a position, accept a position
functie bekleden hold a position
functie vervullen van hold the position of
functie-eisen requirements
functie-inhoud job requirements
functiebeschrijving job description
functienaam job title
functiestoornis functional disorder
functiewaardering appraisal scheme
functionaris incumbent
functioneel beheer functional management
functioneel domein functional domains
functionele coordinatie functional coordination
functioneren (v.e. personeelslid) assessment review
functioneringsgesprek assessment interview
functioneringstoelage merit pay
fundamentele budgettaire component basic budget component
fundamentele component basic component

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.