Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: onafgebroken werkzaam zijn
English translation: have an unbroken term of employment
Description: Om in aanmerking te komen dient iemand sinds 1 april 1997 onafgebroken werkzaam te zijn bij een bij het ABP aangesloten werkgever.
Ga terug naar lijst