Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
English translation: Corporate Social Responsibility (CSR)
Description: Corporate Social Responsibility (CSR). The concept of CSR revolves around the three Ps: Planet, People and Profit.
Ga terug naar lijst