Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: lustrum
English translation: anniversary (zie uitleg)
Description: Het woord 'lustrum' kan niet een-op-een worden vertaald, omdat er in Engelssprekende landen geen apart woord voor bestaat. Men telt per 'verjaardag'. Als het gaat om lustrum in het algemeen vertaal je het woord daarom als 'anniversary', bijv. lustrumzegel = 'anniversary seal'. Heb je het over een specifiek lustrum, bijv het 23e lustrum, reken het dan om naar het aantal 'verjaardagen': 23x5 = 115th anniversary
Ga terug naar lijst