Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: instroom (van studenten)
English translation: intake (aantal ingestroomde studenten) / enter a programme (activiteit van het instromen in een opleiding)
Description: instroom van eerstejaarsstudenten = first-year student intake
Ga terug naar lijst