Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: examen
English translation: degree audit / Examination (zie description)
Description: degree audit: 'examen' wordt alleen vertaald als 'degree audit' als het gaat om het 'examen' aan het eind van de Bachelor- en de masteropleiding. Dit is namelijk geen toets, maar een controle door de examencommissie of de student alle studie-onderdelen heeft behaald. examination: 'examen' wordt als 'examination' vertaald als er werkelijke toetsing plaatsvind, bijvoorbeeld bij het toelatingsexamen = entry/admission(s)/entrance examination
Ga terug naar lijst