Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: gedragscode voor promovendi
English translation: Code of Good Practice for PhD Candidates
Description: A Code of Good Practice on Doctoral Supervision and a Code of Good Practice for PhD Candidates have been proposed, within the framework of the Graduate School.
Ga terug naar lijst