Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: beoordelingsautoriteit (R&O term)
English translation: assessment authority
Description: Dit is de eindverantwoordelijke persoon voor een R&O die functioneert als gedelegeerde van het College van Bestuur, bijvoorbeeld de decaan van een faculteit of directeur van een dienst.
Ga terug naar lijst