Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: major/minorstructuur
English translation: major/minor structure
Description: TU Delft has introduced a major/minor structure in all of its Bachelor’s programmes. In addition to providing a focus on your major or main degree subject, this system enables you to add another dimension to your studies in the form of a minor, a cohesive unit of courses worth a total of 30 credits which accounts for half of one academic year.
Ga terug naar lijst