Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: zelfevaluatie (R&O)
English translation: self-evaluation
Description: TU Delft’s R&D cycle regulation states that only academic staff and other members of staff in scale 10 and above are required to submit an annual report (self-evaluation).
Ga terug naar lijst