Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
jaarafspraken (R&O) annual agreements
jaarbalans balance sheets
jaarbasis (op) on an annual basis
jaarcontract annual contract
jaarindeling (3TU) 3TU calendar
jaarlijke bijeenkomst van wetenschappers op sleutelposities annual key-scientist meeting
jaarlijks beoordelen to review on a yearly basis
jaarlijkse aanpassingen annual adjustments
jaarlijkse rapportage proces annual reporting process
jaaroverzicht annual survey
jaarrapport (P&O) annual report
jaarrekening balance sheets
jaarverslag annual report
jaarverslag (financieel) annual account
joint degree joint degree
joint master programma joint Master's degree programme
jubileum anniversary
jubileumgratificatie anniversary bonus

Use the "*" before or after a word to find all terms containing that word. For example, a search on *stud* produces both prospective students and labour market study.