Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Nederlands woord: arbeidsongeschiktheidsregeling
English translation: invalidity benefit scheme
Description: As of 1 January 2006, a new occupational disability regulation has been in effect: the Work and Income (Ability to Work) Act (WIA).
Ga terug naar lijst